jak dostać pożyczkę na oświadczenie

Czy można szybciej spłacić pożyczkę na oświadczenie?

Wiele osób zaciąga drobne pożyczki. Jest to dość wyraźny trend, który z czasem będzie się utrzymywał. Jednak w przypadku przynajmniej co ósmego pożyczkobiorcy, następuje możliwość szybszej spłaty. Nie każda firma jednak jest chętna do wykonania takiej transakcji. Dlaczego?

Płatne w ratach – zarobek

Wiele firm i instytucji pożyczkowych nie decyduje się na uregulowanie kwestii wcześniejszej spłaty pożyczki na oświadczenie czy innych rodzajów pożyczek. Dlaczego zatem inne to robią? Główną kwestią jest zarobek. Najczęściej firmy pożyczkowe zarabiają na wysokich odsetkach, które – wraz z długością spłacania – stają się coraz bardziej znaczące. Dlatego wiele firm zawiera w umowach zapis o umownych „karach” dotyczących wcześniejszego spłacania długu.

Zgodnie z prawem – pożyczka na oświadczenie

Jak to wygląda pod względem prawnym? Z jednej strony mamy do czynienia z umową, pożyczką na oświadczenie, z drugiej z kolei mówimy o Ustawie Antylichwiarskiej, która mówi, że całkowite koszty pożyczki nie mogą przekroczyć 25% całkowitej kwoty pożyczki oraz 30% tej kwoty w skali roku.

Jeśli jednak mamy do czynienia z pożyczkami przyznawanymi na kilka lat, koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 100% wartości kredytu. Warto także pamiętać, że każdy konsument ma prawo – w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy – zrezygnować z zawartej umowy i zwrócić wypożyczone mienie.

Kto może spłacić dług?

Zatem, kto tak naprawdę może spłacić dług szybciej? Tylko Ci, którzy to dobrze przeanalizowali. Chodzi o dokładne czytanie umowy przed jej podpisaniem oraz spłatę długu, który został już w dużej części oddany. Często wiele firm decyduje się na możliwość szybszej spłaty, np. po kilku pierwszych miesiącach, które często są niezwykle istotne, oraz na kilka miesięcy przed końcem spłaty.

Podstawy prawne wcześniejszej spłaty

Całościowe brzmienie artykułu 49 dotyczącego obniżenie kosztu kredytu / pożyczki na oświadczenie w przypadku wcześniejszej spłaty przez konsumenta:

  1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.