komornicy i ich podatki

W bieżącym roku komornicy zwolnienia z podatku VAT

Deklaracja złożona 31 grudnia 2018 roku wskazuje, że żadne czynności komornicze nie będą podlegać podatkowi VAT. Zmiany w przepisach ustaw z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych są korzystne nie tylko dla samych komorników, ale również dłużników.

Nowe obowiązki komorników wykluczyły konieczność płacenia podatku VAT

Ustawy dotyczące procedur komorniczych, które weszły w życie w roku 2018 zmieniły w sposób znaczący sposób działania i wykonywania swoich obowiązków przez kancelarie komornicze. Konieczność wydawania oświadczeń majątkowych czy też nagrywania wszystkich czynności komorniczych wiązała się z dodatkowymi kosztami, które i tak były już dość wysokie. Komornicy odprowadzali do państwa 23 proc. swoich przychodów, co w ciągu roku zasilało budżet państwa na niemal 250 000 000 złotych. Jeśli po wprowadzeniu nowych zasad przeprowadzania egzekucji komorniczych, wciąż konieczne byłoby płacenie podatku VAT, powstałaby niewydolność kancelarii komorniczych prowadząca do bardzo poważnych konsekwencji.

Korzyści dla obu stron

Podczas postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego prowadzonego przez komornika, żadne czynności nie będą podlegały podatkowi VAT. Przed samym ogłoszeniem komunikatu kancelarie komornicze zapowiedziały konieczność podniesienia kosztów opłat egzekucyjnych, w celu utrzymania opłacalności ich działań. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku, a także w dwóch poprzednich nowelizacjach niosą również wiele korzyści dla samych zadłużonych. Postępowanie komornicze będzie skutecznie, a jednocześnie przeprowadzane zgodnie z prawem. W ostatnich latach zauważyć można było zwiększenie się napływających skarg na czynności komornicze. Przekroczenie uprawnień przez komornika nie będzie już możliwe ze względu na to, że będzie on bardziej kontrolowany. Dodatkowo zwolnienie z podatku VAT czyni kancelarie komornicze nie przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami muszą się utrzymać, ale funkcjonariuszy publicznych, którzy działają na korzyść wierzycieli i państwa.